Pregnancy care

We will take care of you throughout your life

We care for uncomplicated and high-risk pregnancies

We specialize in:

  • Screening and diagnosis of chromosomal and other genetic fetal defects
  • Screening and diagnosis of structural fetal defects
  • Ultrasound scans and prenatal care for multiple pregnancies
  • Detection, follow-up and management of impaired fetal growth
  • Screening, prevention and follow-up of maternal complications during pregnancy (pre-eclampsia, gestational diabetes, hypertension and others)

Choose area of your interest:

Prenatal care

Ultrasound scans

Invasive tests

NIPT Panorama test

All our doctors are holders of Fetal Medicine Foundation certificates for all types of ultrasound examinations in pregnancy.

FMF certifikáty jsou zkratkou pro certifikáty Nadace Fetální Medicíny v Londýně. Tato organizace patří Prof. Nicolaidesovi, který jako první popsal vztah hodnoty NT (nuchální translucence- šíjové projasnění) plodu v prvním trimestru a rizika chromozomálních vad. Je zakladatelem prvotrimestrálního screeningu Downova syndromu a dalších genetických vad plodu a vytvořil ve spolupráci se IT specialisty programy pro výpočty rizika Downova a dalších genetických nad. Licenci na používání těchto programů (a základní software, který je zdarma ke stažení) dává k dispozici lékařům celého světa pouze v případě, že vyšetřují podle jím stanoveného protokolu a mají certifikát jeho nadace (FMF certifikát). Určení rizika vad plodu je vypracováno ze statistických hodnocení statisíců těhotenství a je mnohem přesnější, než riziko počítané na malých skupinách těhotenstvími některými menšími centry.

Lékaři, kteří obdrželi FMF certifikáty musí za účelem garance kvality a přesnosti vyšetření každý rok u Nadace Fetální Medicíny v Londýně auditovat výsledky svých vyšetření. Audit probíhá elektronicky a kdo jej nesloží, ztrácí licenci na používání softwaru a certifikát. Může si sice certifikát obnovit, ale je-li to opakovaně, je poslán na školení ke specialistovi, který by vyškolen a získal zkušenosti přímo v Nadaci Fetální Medicíny v Londýně nebo zde prezentoval své znalosti. Certifikace a audity probíhají elektronicky, lékaři však v rámci certifikace také povinně podstupují praktické FMF kurzy u lokálních FMF školitelů v jednotlivých zemích či přímo v Nadaci Fetální Medicíny v Londýně.

Nejvyšším FMF certifikátem je Diploma in Fetal Medicine – jeho držitelé jsou držiteli naprosto všech typů FMF certifikátů, mají zkušenosti z minimálně 2leté praxe a výzkumu v celosvětově nejlepších centrech zabývajících se diagnostikou vad plodu a jsou lokálními FMF školiteli.

MUDr. Veronika Frisová, majitelka a vedoucí lékařka PROFEMY, je právě držitelem Diploma in Fetal Medicine, školitelem Nadace Fetální Medicíny v Londýně a školí teoreticky a prakticky lékaře nejen v České republice, ale po celém světě. Všichni lékaři v Profemě jsou díky jejímu odbornému vedení FMF certifikováni na všechny typy ultrazvukových vyšetření plodu a dodržují FMF protokoly u všech vyšetření.

Are you pregnant and want top care for your baby?

Call: +420 737 220 878

Pregnancy care