INVAZIVNÍ VÝKONY

Invazivní výkony zvyšují přibližně o 0.5 % riziko ztráty těhotenství kvůli potratu a doporučují se proto pouze maminkám se zvýšeným rizikem postižení miminka genetickou vadou. Cílem invazivních vyšetření je získat materiál ke genetickému vyšetření, které potvrdí či vyloučí genetickou vadu miminka.

V našem centru vám nabízíme dva nejvíce prováděné a potřebné výkony, CVS (odběr choriových klků placenty) a amniocentézu (odběr plodové vody). CVS se provádí mezi 11. a 14. týdnem těhotenství, amniocentéza se smí provádět až od 15. týdne těhotenství. Rizikovost obou výkonů je stejná, CVS i amniocentéza zvyšují přibližně o 0.5 % riziko potratu.

Používáme špičkové přístroje a vedoucí lékařka centra, MUDr. Veronika Frisová, byla v provádění invazivních výkonů vyškolena přímo Prof. Nicolaidesem v Londýně a je jedním z jediných dvou českých držitelů FMF certifikátu na provádění invazivních výkonů. Díky jejím zkušenostem je zajištěna vysoká bezpečnost výkonu, riziko potratu je minimální.

První výsledky invazivních výkonů, které vyloučí či potvrdí nejčastější genetické vady miminka, vám dáme v našem centru vědět do 48 hodin po výkonu, kompletní výsledky za 2-3 týdny.

Volejte: +420 737 220 878

Těhotenství Invazivni výkony