Pro lékaře

PROFEMA je soukromá zdravotnická firma, která má statut českého školícího Professor Kypros Nicolaidescentra Nadace Fetální Medicíny v Londýně a zároveň nabízí těhotným ženám špičkové služby v oblasti kontroly normálního vývoje těhotenství a diagnostiky jeho případných poruch. Odborné veřejnosti nabízí PROFEMA odborné konsultace komplikovaných případů, ale i široké spektrum teoretických a praktických kurzů zaměřených na různé oblasti fetální medicíny.

Profema - MUDr. Frisová Profema - MUDr. Frisová u PC

Protože je Profema školícím centrem Nadace Fetální Medicíny, má oprávnění provádět oficiální FMF kurzy, která jsou nezbytná k získání FMF certifikátů Prof. Nicolaidese.
Díky úzké spolupráci s Prof. Nicolaidesem je možné rychlé odeslání závažných a komplikovaných případů do Londýna,kde je provedena léčba plodu nebo konsultace s vysvětlením prognózy těhotenství budoucím rodičům.

Profema - pacienti Profema - ultrazvuk

 

Seznamy aktuálně FMF certifikovaných lékařů v České republice

Aktuálně FMF certifikovaní lékaři na vyšetření NT (nuchální translucence):
https://courses.fetalmedicine.com/lists?course=1

Aktuálně FMF certifikovaní a auditovaní (již déle než jeden rok správně provádějící vyšetření NT) lékaři na vyšetření NT (nuchální translucence):
https://courses.fetalmedicine.com/lists/specialist

Aktuálně FMF certifikovaní lékaři na vyšetření nosní kůstky:
https://courses.fetalmedicine.com/lists?marker=NB

Aktuálně FMF certifikovaní lékaři na vyšetření ductus venosus:
https://courses.fetalmedicine.com/lists?marker=DV

Aktuálně FMF certifikovaní lékaři na vyšetření trojcípé chlopně:
https://courses.fetalmedicine.com/lists?marker=TR

Aktuálně FMF certifikovaní lékaři na vyšetření uterinních arterií:
https://courses.fetalmedicine.com/lists?marker=Ut

Aktuálně FMF certifikovaní lékaři na vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství:
https://courses.fetalmedicine.com/lists?course=4

Aktuálně FMF certifikovaní lékaři na Dopplerovské vyšetření:
https://courses.fetalmedicine.com/lists?course=6

Aktuálně FMF certifikovaní lékaři na vyšetření děložního hrdla (screening předčasného porodu):
https://courses.fetalmedicine.com/lists?course=5

Aktuálně FMF certifikovaní lékaři na provádění invazivních výkonů (amniocentéza, CVS, atd.):
https://courses.fetalmedicine.com/lists?course=7