Prenatální poradna

V naší ordinaci poskytujeme komplexní péči o těhotné ženy:

  • komplexní péče o těhotné od začátku těhotenství až do termínu porodu, včetně rizikových těhotenství
  • expertní ultrazvuková vyšetření – screening a diagnostika vrozených vad plodu v I., II. i III. trimestru (chromozomální a orgánové vady), screening Downova syndromu v prvním trimestru těhotenství FMF certifikovanými lékaři, superkonziliární detailní genetický ultrazvuk, fetální echokardiografie (vyšetření srdce plodu), včasný záchyt patologických stavů v počátku těhotenství (abnormální vývoj plodového vejce, mimoděložní těhotenství), včasný záchyt stavů ohrožujících plod (poruchy růstu plodu, hrozící předčasný porod, poruchy lokalizace placenty, poruchy placentace)
  • 3D, 4D vyšetření plodu na vyžádání
  • výkony invazivní prenatální diagnostiky při zvýšeném riziku postižení plodu chromozomální vadou – odběr malého vzorku placenty (CVS v 11.-14. týdnu těhotenství) nebo plodové vody (amniocentéza, od 15. týdne těhotenství a později)
  • v případě nevyhnutelné hospitalizace její zajištění v perinatologickém centru