O nás

PROFEMA je nestátním zdravotnickým zařízením, které nabízí komplexní ambulantní péči v gynekologii a porodnictví. Navíc má toto centrum statut českého školícího centra Nadace Fetální Medicíny v Londýně (FMF- Fetal Medicine Foundation London) a nabízí proto těhotným ženám špičkové služby v oblasti kontroly normálního vývoje těhotenství a diagnostiky jeho případných poruch.

Profema - MUDr. FrisováProfema - MUDr. Frisová u PC

 

Zvláštní důraz je kladen na screening chromozomálních vad (Downova syndromu, apod.), diagnostiku vrozených vývojových vad a vyšetření vícečetných těhotenství, zvláště jednovaječných. Zakladatelka a vedoucí lékař PROFEMY, MUDr. Veronika Frisová, je v pravidelném kontaktu s řadou mezinárodně uznávaných odborníků fetální medicíny ve světě. Má proto možnost konsultace nálezů a případně i odeslání závažných a komplikovaných případů do zahraničí. Cílem je  je provedení léčby plodu ještě v průběhu těhotenství nebo potvrzení nálezu  s detailním vysvětlením prognózy  budoucím rodičům. Odborné veřejnosti nabízí PROFEMA nejen odborné konsultace komplikovaných případů, ale i široké spektrum teoretických a praktických kurzů fetální medicíny.

Protože je Profema školícím centrem Nadace Fetální Medicíny, má oprávnění provádět i oficiální FMF školení lékařů, která jsou nezbytná k získání FMF certifikátů Prof. Nicolaidese.

Profema - pacienti Profema - ultrazvuk

Zakladatelka PROFEMY, MUDr. Veronika Frisová, zahájila svou lékařskou činnost v ÚPMD Podolí, kde získala během let 2000-2004 rozsáhlé zkušenosti s péčí v rozsahu celého oboru gynekologie a porodnictví. Následně absolvovala v letech 2005 – 2007 dvouapůlletou stipendijní stáž v Nadaci Fetální Medicíny v Londýně (Fetal Medicine Foundation London), během které byla speciálně vyškolena v diagnostice a managementu abnormálního vývoje plodu. Nadace Fetální Medicíny v Londýně patří k nejlepším centrům fetální medicíny celého světa, a její zakladatel, Profesor Nicolaides, je jednou z předních osobností fetální medicíny současné doby. Po návratu do České republiky byla MUDr. Frisová zapojena do výzkumného záměru Kliniky zobrazovacích metod FN Motol. Na tomto pracovišti získala zkušenosti s diagnostikou vrozených vývojových vad plodu pomocí kombinovaného zobrazení ultrazvukem a magnetickou rezonancí. V roce 2012 jí byl na základě výsledků její práce přidělen titul Ph.D. , tématem její dizertační práce bylo „Porovnání významu ultrazvuku a magnetické rezonance v prenatální diagnostice vrozených vad plodu“.PROFEMA klade velký důraz na kvalitu poskytované péče nejen po stránce odborné, ale i komunikační. Zastáváme názor, že každá žena by měla být vždy srozumitelně seznámena s výsledkem vyšetření. V případě abnormálního nálezu je jí nalezená abnormalita detailně popsána a vysvětlena. Zároveň jsou s ní prodiskutovány různé možnosti řešení. Dokonalá znalost problému usnadní klientkám rozhodnutí, které z navrhovaných řešení je pro ně nejlepší. Jejich rozhodnutí námi bude plně podporováno a respektováno. Cílem centra je péče o zdraví žen ve všech obdobích jejich života spolu s bezproblémovým průběhem případného těhotenství a narozením zdravého dítěte. Důležitá je pro nás spokojenost a plná informovanost klientek a budoucích rodičů.