Teoretická školení

Screening Downova syndromu

 • principy screeningu, sensitivita, falešná pozitivita, likelihood ratio
 • typy screeningu Downova syndromu
 • markery Downova syndromu v I. a II. trimestru těhotenství
 • nové markery Downova syndromu

Screening Downova syndromu v I. trimestru těhotenství

 • nuchální translucence, trikuspidální regurgitace, ductus venosus a obličejový úhel
 • pravidla vyšetřování, podmínky k získání FMF certifikátu
 • sensitivita a falešná pozitivita jednotlivých markerů i jejich kombinací včetně
 • kombinace s prvotrimestrálním biochemickým screeningem
 • prvotrimestrální screening dalších chromozomálních vad

Genetický ultrazvuk ve II. trimestru těhotenství

 • vady asociované s Downovým syndromem,
 • markery Downova syndromu ve II. trimestru těhotenství
 • nové markery Downova syndromu ve II. trimestru těhotenství

Abnormální  nález při screeningu Downova syndromu u plodů s normálním karyotypem

 • management abnormálních nálezů při UZ vyšetření markerů Downova syndromu v I. a  II. trimestru těhotenství
 • management  abnormálního nálezu biochemického screeningu v I. a II. trimestru

Role fetální echokardiografie ve screeningu Downovu syndromu

 • možnosti využití fetální echokardiografie při screeningu Downova syndrome
 • vrozené srdeční vady a markery asociované s Downovým syndromem – incidence, stanovení      diagnózy
 • význam markerů Downova  syndromu pro screening vrozených vad srdce

Screening vrozených vývojových vad

 • základy vyšetření normální anatomie plodu
 • abnormální nálezy – incidence, diagnostika, management a prognóza

Fetální echokardiografie

 • základy vyšetření normální anatomie srdce plodu
 • abnormální nálezy – incidence, diagnostika, management a prognóza

Vícečetná těhotenství

 • určení chorionicity
 • screening Downova syndromu
 • invazivní testování
 • vrozené vady
 • časování selektivní fetocidy
 • rizika spojená s vícečetným těhotenstvím – předčasný porod, růstová retardace, TTTS      (incidence, diagnostika, management)

Intrauterinní růstová retardace

 • incidence, diagnostika, management

Invazivní výkony a terapie in utero

 • typy invazivních výkonů včetně terpie in utero
 • indikace, doba a technika provedení, rizika

 

Pro více informací o teoretických školeních sledujte Aktuality, případně přímo kontaktujte Dr. Veroniku Frisovou:

E-mail: veronika.frisova@gmail.com

Tel.: 603771299