FMF certifikace & audit

Praktická a teoretická školení pro FMF certifikaci

Praktické kurzy k získání FMF certifikátů pro:

  • Screening  Downova syndromu v I. trimestru těhotenství
  • Screening vrozených vývojových vad ve 20.- 24. týdnu těhotenství
  • Dopplerovská vyšetření
  • Screening předčasného porodu (ultrazvuková cervikometrie)

Teoretické kurzy k získání FMF certifikátu pro:

  • Screening  Downova syndromu v I. trimestru těhotenství

 

Nabízené FMF certifikace

Další praktickou pomocí PROFEMY lékařům jsou metodická školení s návody k vedení logbooku pro FMF certifikaci a pomoc s audity, které jsou podmínkou zachování FMF licence.

Nezbytnou podmínkou FMF certifikace je samozřejmě absolvování teoretického a praktického FMF kurzu.

Pro aktuální informace o praktických a teoretických FMF kurzech pořádaných v České Republice kontaktujte Dr. Veroniku Frisovou:

E-mail: veronika.frisova@gmail.com
Tel: 603771299