Hrazení výkonů zdravotními pojišťovnami

 
Hrazení výkonů zdravotními pojišťovnami – těhotenství

BALÍČEK TĚHOTENSTVÍ CZK 4 000,00
ultrazvukový NT screening ve 12.-14. týdnu těhotenství & 2 fotografie (včetně screeningu preeklampsie)
krevní odběry k NT screeningu přímo v ordinaci
ověření vitality a změření velikosti plodu při každé návštěvě prenatální poradny
přítomnost partnera či členů rodiny při ultrazvukovém vyšetření
určení pohlaví plodu
dostatečný časový prostor pro vyšetření a poradenství
provedení stěžejních UZ vyšetření vedoucí lékařkou Profemy, MUDr. Veronikou Frisovou
informace o způsobu registrace k porodu v předních pražských porodnicích
BALÍČEK ULTRAZVUK (při vyšetření s žádankou od ošetřujícího gynekologa) CZK 600,00
2 ČB fotografie plodu
délka vyšetření s konsultací delší než je možnost hrazení pojišťovnou (30-45minut)
přítomnost partnera či členů rodiny při ultrazvukovém vyšetření
možnost objednání a rezervace termínu vyšetření pomocí e-mailu či telefonicky
elektronické zaslání detailní zprávy z vyšetření včetně doporučení dalšího postupu
POJIŠŤOVNOU NEHRAZENÁ ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘENÍ
NT screening Downova syndromu v 11.-14. týdnu & 2 fotografie (včetně screeningu preeklampsie) CZK 1 600,00
NT screening v 11.-14.týdnu & 3D/4D UZ & DVD & 3 fotografie CZK 2 200,00
3D/4D UZ vyšetření & 3 fotografie (1xbarevná) & DVD (obsahuje i kontrolu morfologie a anatomie plodu) CZK 2 500,00
Dopplerovské vyšetření při poruše růstu plodu (u některých zdravotních pojišťoven možno využít hrazení vyšetření ze zdravotního pojištění pacientky) CZK 500,00
NEINVAZIVNÍ PRENATÁLNÍ TEST (NIPT)
Panorama či Harmony test po vyšetření v našem centru CZK 12 000,00
Panoram či Harmony test bez předešlého vyšetření v našem centru CZK 13 500,00
INVAZIVNÍ VÝKONY
CVS CHIBA jehla (nadstandardní kvalita jehly zvyšující bezpečnost výkonu) CZK 500,00
KONSULTACE NÁLEZU
Konzultace nálezu bez vyšetření v našem centru CZK 1 000,00
Konsultace nálezu a výsledků vyšetření během vyšetření v našem centru zdarma
ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY
Zpráva z vyšetření v angličtině (včetně češtiny) CZK 200,00
Příplatek za tisk fotografie navíc CZK 50,00
DVD záznam vyšetření CZK 200,00
Zpětné vystavení obrazové dokumentace z vyšetření na CD-DVD (osobní vyzvednutí, případně platba za zaslání 300Kč) CZK 1 500,00
VYŠETŘENÍ MIMO ORDINAČNÍ DOBU NA ŽÁDOST PACIENTKY
Příplatek za vyšetření mimo běžné ordinační hodiny na žádost pacientky (po dohodě) CZK 1 000,00

Poznámky:
1) K vyšetření s hrazením ze zdravotního pojištění musí mít klientka žádanku od ošetřujícího lékaře nebo být registrována v naší ordinaci. V ostatních případech platí Ceník pro samoplátce.
2) Vícečetná těhotenství – Pro nutnost vyšetření více plodů je u ultrazvukových vyšetření a invazivních výkonů účtován příplatek 50%.

 
Hrazení výkonů zdravotními pojišťovnami – gynekologie

ROČNÍ BALÍČEK GYNEKOLOGIE CZK 1 000,00
(Poznámka: 50% sleva na rozšířenou gynekologickou péči pro důchodkyně a studentky)
bezplatné poskytování jednorázových vyšetřovacích pomůcek
ultrazvukové vyšetření dělohy a vaječníků, i když není indikováno (tzn. neúčtováno zdravotní pojišťovně)
dostatečný časový prostor pro vyšetření a poradenství
zasílání elektronických receptů prostřednictvím mailu
informování o výsledku preventivních prohlídek a laboratorních testů telefonicky, sms či e-mailem
vystavení potvrzení či lékařské zprávy pro zaměstnavatele na žádost pacientky
telefonická konzultace s lékařem (v době ordinačních hodin gynekologické části ordinace)
možnost objednání a rezervace termínu vyšetření pomocí e-mailu či telefonicky
BALÍČEK PREVENCE CZK 400,00
bezplatné poskytnutí jednorázových vyšetřovacích pomůcek – zrcadel- 1 x ročně
ultrazvukové vyšetření v rámci preventivní prohlídky, i když není indikováno (tzn.neúčtováno zdravotní pojišťovně)
dostatečný časový prostor pro vyšetření a poradenství
informování o výsledku preventivních prohlídekči laboratorních testů telefonicky, sms či e-mailem
možnost objednání a rezervace termínu vyšetření pomocí e-mailu či telefonicky
POJIŠŤOVNOU NEHRAZENÉ SLUŽBY
Nitroděložní tělísko Mirena (včetně tělíska, jeho zavedení, kontroly uložení ultrazvukem a poučení) CZK 6 000,00
Zavedení nitroděložního tělíska & kontrola jeho uložení ultrazvukem & poučení CZK 1 500,00
Odsun menstruace z nemedicínských důvodů včetně poučení a vystavení receptu CZK 300,00
Odběr cytologie do tekutého média LBC metodou CZK 700,00
Odběr stěru na vyšetření chlamydiové infekce (na žádost pacientky) CZK 1 500,00
VYŠETŘENÍ MIMO ORDINAČNÍ DOBU NA ŽÁDOST PACIENTKY
Příplatek za vyšetření mimo ordinační hodiny na žádost pacientky (po dohodě) CZK 1 000,00
Zpráva z vyšetření v angličtině (včetně češtiny) CZK 200,00
DALŠÍ SLUŽBY
Konzultace pro neregistrované pacientky CZK 1 000,00
Použití jednorázového vyšetřovacího zrcadla nad rámec balíčku Prevence CZK 100,00
ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY
Výpis ze zdravotní dokumentace CZK 300,00
Vystavení žádosti o umělé přerušení těhotenství (včetně ultrazvuku a gynekologického vyš.) CZK 1 200,00

Poznámka:
K vyšetření s hrazením ze zdravotního pojištění musí mít klientka žádanku od ošetřujícího lékaře nebo být registrována v naší ordinaci. V ostatních případech platí Ceník pro samoplátce.