Invazivní výkony

Mezi invazivní výkony v těhotenství se řadí např.:

Amniocentéza

CVS