Screening vrozených vad a kontrola růstu plodu ve 2. a 3. trimestru

Screening vrozených vývojových vad

Závažné vrozené vývojové vady komplikují 2 – 3% těhotenství. Jsou způsobeny poruchou vývoje struktur plodu a vedou k většímu či menšímu tělesnému a někdy i duševnímu handicapu.

Standartním ultrazvukovým vyšetřením ve 20. – 24. týdnu těhotenství lze detekovat 80-90% závažných vrozených vývojových vad. Citlivost vyšetření však výrazně kolísá a záleží nejen na typu vady, ale i na zkušenostech vyšetřujícího lékaře.

Stejně jako u screeningu Downova syndromu , i pro provádění ultrazvukového vyšetření vrozených vad je Nadací Fetální Medicíny v Londýně vydáván certifikát, který má zaručovat kvalitu vyšetření (seznam certifikovaných českých lékařů si můžete prohlédnout na www.fetalmedicine.com).

Kontrola růstu plodu

Druhá polovina (20. – 40. týden) těhotenství je dobou, kdy probíhá především růst plodu. Příbytek hmotnosti plodu závisí na dobré funkci placenty, přes kterou se uskutečňuje přísun živin a kyslíku z krve matky. Pokud je funkce placenty narušena, plod strádá, neroste a může i odumřít. Proto bylo v České republice ustanoveno, že u všech těhotných žen má být ve 30. – 32. týdnu těhotenství provedena ultrazvuková kontrola růstu plodu.

Růst plodu může být narušen z mnoha příčin, k nejzávažnějším patří porušená funkce placenty, chromozomální či strukturální vada a genetický syndrom plodu. Plod může být ale i malý ‘normálně‘, rodiče menšího vzrůstu mají zpravidla menší děti. Je to v podstatě jakési opatření přírody, drobná matka by velmi obtížně rodila velké dítě.

Pokud je zjištěna porucha růstu plodu, je vhodné doplnit nález vyšetřením průtoku krve v pupečníku a v cévním řečišti plodu a matky. Toto vyšetření napomůže určit nejpravděpodobnější příčinu zpomaleného růstu a navíc nás informuje o aktuálním stavu plodu. Dle nejpravděpodobnější příčiny poruchy se rozhoduje o dalších vhodných vyšetření a době porodu (doplňková vyšetření, kontroly stavu plodu, plán doby porodu).