MUDr. Veronika Frisová, Ph.D.

veronika_frisova_smallMUDr. Veronika Frisová, Ph.D. je zakladatelkou a vedoucí lékařkou centra Profema. Provádí především specializovaná ultrazvuková vyšetření a invazivní výkony prenatální diagnostiky (amniocentéza), CVS) v těhotenství. Součástí těchto vyšetření je vždy i vysvětlení výsledků a možností dalšího managementu těhotenství. Jako vedoucí centra Profema navíc odpovídá za kvalitu poskytované péče.

 

 

 

 

STRUČNÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Vzdělání:

 • v roce 1999 ukončila studium medicíny na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • v roce 2002 složila I. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví
 • v roce 2008 získala specializovanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • v roce 2012 obdržela titul Ph.D. v oboru radiologie (téma dizertační práce: „Význam a porovnání   zobrazovacích metod v prenatální diagnostice vrozených vad plodu“)

Pracovní zkušenosti:

 • v letech 2000-2004 pracovala na gynekologicko-porodnickém pracovišti v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí
 • v letech 2005-2007 absolvovala odbornou stáž na světoznámém pracovišti fetální medicíny Profesora Nicolaidese v Londýně (King’s College Hospital  & Fetal Medicine Foundation, London), kde získala rozsáhlé znalosti v oblasti diagnostiky a léčby abnormálního vývoje plodu během těhotenství
 • v letech 2009-2012  pracovala na Klinice zobrazovacích metod ve Fakultní nemocnici Motol v Praze
  založila v Praze roku 2009 nestátní zdravotnické zařízení Profema, ve kterém je vedoucí lékařkou

Členství v odborných organizacích a funkce:

 • je od roku 2000 členkou České Lékařské Komory a v roce 2006 obdržela licenci České Lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru gynekologie a porodnictví
 • v letech 2004-2007 byla navíc členkou Lékařské Komory ve Velké Británii (GMC – General Medical Council)
 • je členkou Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologie a porodnictví (ISUOG – International Society for Ultrasound in Gynaecology and Obstetrics)
 • je členkou a školitelkou FMF (Fetal Medicine Foundation- Nadace fetální medicíny v Londýně)
 • je členkou expertní skupiny sekce Ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP (Česká gynekologicko-porodnická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně)
 • patří do úzké skupiny mezinárodních uznávaných expertů spolupracujících s ultrazvukovou firmou Samsung Medison na vylepšování kvality ultrazvukového zobrazení, vývoji nových ultrazvukových softwarů a na postgraduální výuce lékařů

Certifikáty:

 • je držitelkou českého certifikátu pro vykazování kódu 63415 „Superkonsiliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“
 • je držitelkou mnoha mezinárodních Certifikátů pro kompletní ultrazvukovou a invazivní diagnostiku abnormálního vývoje plodu (tyto certifikáty jsou udělovány Nadací Fetální Medicíny v Londýně (Fetal Medicicine Foundation, London- více na www.fetalmedicine.com):
  • Diploma in Fetal Medicine
  • Certificate of Competence Ultrasound examination at 11-14 weeks
  • Certificate of Competence 18 – 23 Weeks scan
  • Certificate of Competence in Cervical assessment
  • Certificate of Competence in Doppler ultrasound
  • Certificate of Competence in Fetal Echocardiography
  • Certificate of Competence in Invasive testing

Vědecká a pedagogická činnost:

 • pravidelně přednáší jako zvaný lektor tématiku prenatální diagnostiky vrozených vad plodu na řadě českých i mezinárodních konferencích a kurzech
 • je autorkou několika českých i zahraničních publikací

Jazyky:

 • Čeština: rodný jazyk
 • Angličtina: pokročilý stupeň
 • Němčina: středně pokročilý stupeň
 • Ruština: základní stupeň

DETAILNÍ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS (183.49 kB) (v anglickém jazyce)