UZ vyšetření ve 20. – 22. týdnu

UZ vyšetření ve 20.-22. týdnu dle FMF protokolu

Podmínky FMF certifikace pro vyšetření UZ vyšetření ve 20.-22. týdnu:

  • Účast na Světovém kongresu pořádaném FMF a FMF Pokročilého kurzu fetální medicíny
  • Zaslání logbooku snímků z UZ vyšetření jednoho plodu ve 20.-22. týdnu
  • Přezkoušení FMF uznávaným (možno lokálním) školitelem ze znalostí a dovedností týkajících se UZ vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství

Praktický kurz s nácvikem dovedností a vysvětlením principů UZ vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství je možno absolvovat v našem centru u MUDr. Veroniky Frisové, Ph.D. Tato lékařka je uznávanou FMF školitelkou. Na základě kurzu bude vystaven FMF certifikát o účasti na praktickém kurzu. Pro bližší informace neváhejte MUDr. Frisovou kontaktovat.

 

Ukázka správného logbooku - UTZ 20.-22.TT

Ukázka správného logbooku snímků UZ vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství