UZ v 11.-14. týdnu

 
UZ vyšetření nuchální translucence dle FMF protokolu

Podmínky FMF certifikace pro vyšetření NT:

 • On-line teoretický kurz (e-teaching) o vyšetření v 11.-14. týdnu těhotenství na (část Fetal Medicine Foundation- volba Training & Certification v menu na horní liště, následně položka Certificates of competence – volba modré položky Measurement of nuchal translucency)
 • Elektronické zaslání tří snímků ze správného vyšetření NT dle FMF protokolu (viz protokol pro vyšetření níže), snímky mohou zobrazovat měření normální i abnormální hodnoty NT – nutná je správná pozice značek měření

Protokol pro správné vyšetření NT:

 • CRL 45-84 mm (11-13+6 týden)
 • Přesná mid-sagitální rovina (echogenní špička nosu a patro vpředu, diencefalon v centru mozku a nuchální translucence vzadu, nesmí být vidět processus frontalis maxillae)
 • Neutrální pozice
 • Dostatečné zvětšení (hlava a hrudník plodu vyplňují většinu obrazovky)
 • Snížení gainu při zvětšení
 • Odlišení hranice NT od amnion
 • Měření v místě nejvyšší hodnoty NT
 • Umístění značek při měření uvnitř echogenních linek ohraničujících NT na jejich hranici s tekutinou
 • Možnost využití polo-automatických softwarů na měření NT
 • V přibližně 5% případů je pupečník okolo krku plodu a falešně zvyšuje hodnotu NT. V těchto případech je třeba změřit hodnotu NT nad a pod pupečníkem a použít pro kalkulaci rizika průměrnou hodnotu z obou měření
 • Provést více měření, snímek s nejvyšší hodnotou zálohovat

 
UZ vyšetření nosní kůstky dle FMF protokolu

Podmínky FMF certifikace pro vyšetření nosní kůstky:

 • FMF certifikát na vyšetření NT (včetně absolvování on-line kurzu o vyšetření v 11.-14. týdnu těhotenství před získáním tohoto certifikátu)
 • Úspěšné složení krátkého on-line testu týkajícího se hodnocení snímků zobrazujících vyšetření nosní kůstky
 • Elektronické zaslání tří snímků ze správného vyšetření nosní kůstky s popisem zda je či není přítomna (není nutné zasílat abnormální nález)

Protokol pro správné vyšetření nosní kůstky:

 • CRL 45-84 mm (11-13+6 týden)
 • Přesná mid-sagitální rovina (echogenní špička nosu a patro vpředu, diencefalon v centru mozku a nuchální translucence vzadu, nesmí být vidět processus frontalis maxillae)
 • Zvětšení (hlava a hrudník plodu vyplňují většinu obrazovky)
 • Paralelní průběh povrchu sondy s povrchem nosu
 • Separace nosní kůstky od kůže (dvě echogenní linky)
 • Echogenita nosní kůstky musí být při její přítomnosti vyšší než je echogenita kůže na povrchu nosu
 • Pokud je linka nosní kůstky tenčí a méně echogenní než je linka povrchu kůže nosu, jedná se abnormální nález- nosní kůstka chybí

 
UZ vyšetření trojcípé chlopně dle FMF protokolu

Podmínky FMF certifikace pro vyšetření trojcípé chlopně :

 • FMF certifikát na vyšetření NT (včetně absolvování on-line kurzu o vyšetření v 11.-14. týdnu těhotenství před získáním tohoto certifikátu)
 • Úspěšné složení krátkého on-line testu týkajícího se hodnocení snímků zobrazujících vyšetření trikuspidální chlopně
 • Zaslání tří snímků ze správného vyšetření trojcípé chlopně

Protokol pro správné vyšetření trojcípé chlopně:

 • CRL 45-84 mm (11-13+6 týden)
 • Zvětšení (hrudník vyplňuje většinu obrazovky)
 • Apikální čtyřdutinová projekce (hrot srdce směřuje směrem nahoru, ev. dolů na obrazovce)
 • Gate 3mm přes trikuspidální chlopeň
 • Odklon toku krve přes chlopeň 0-30o od vertikální osy
 • Vysoká rychlost posunu křivky (2-3cm/s)
 • Opakovat měření minimálně 3x
 • Regurgitace na trojcípé chlopni je přítomna, pokud trvá minimálně polovinu systoly a její rychlost je vyšší než 60 (80) cm/s

 
UZ vyšetření průtoku v ductus venosus dle FMF protokolu

Podmínky FMF certifikace pro vyšetření průtoku krve v ductus venosus:

 • FMF certifikát na vyšetření NT (včetně absolvování on-line kurzu o vyšetření v 11.-14. týdnu těhotenství před získáním tohoto certifikátu)
 • Úspěšné složení krátkého on-line testu týkajícího se hodnocení snímků zobrazujících vyšetření ductus venosus
 • Zaslání tří snímků ze správného vyšetření ductus venosus

Protokol pro správné Dopplerovské vyšetření průtoku krve v ductus venosus: 

 • CRL 45-84 mm (11-13+6 týden)
 • Vyšetření musí být provedeno během klidové fáze (absence pohybů) plodu
 • Zvětšení (hrudník a břicho plodu vyplňují většinu obrazovky)
 • Mid-sagitální řez tělem plodu, barevné Dopplerovské zobrazení toku krve v pupečníkové žíle, ductus venosus a v srdci
 • Gate 0.5-1mm přes ductus venosus (místo aliasingu – světlé barvy při Dopplerovském vyšetření)
 • Odklon průběhu v ductus venosus 0-30o od vertikální osy
 • Nízký filtr (50-70 Hz)
 • Vysoká rychlost posunu křivky (2-3cm/s)

 
Měření PI (index pulsatility) v uterinních arteriích dle FMF protokolu

Podmínky FMF certifikace pro správné měření PI (index pulsatility) v uterinních arteriích:

 • FMF certifikát na vyšetření NT (včetně absolvování on-line kurzu o vyšetření v 11.-14. týdnu těhotenství před získáním tohoto certifikátu)
 • Úspěšné složení krátkého on-line testu týkajícího se hodnocení snímků zobrazujících vyšetření ductus venosus
 • Zaslání tří snímků ze správného vyšetření uterinních arterií

Protokol pro správné měření PI (index pulsatility) v uterinních arteriích:

 • CRL 45-84 mm (11-13+6 týden)
 • Sagitální řez dělohou se zobrazením kanálu děložního hrdla a jeho vnitřní branky, následně mírné sklopení sondy a aplikace Dopplerovského barevného mapování za účelem identifikace uterinních arterií
 • Měření PI (index pulsatility) v oblasti vnitřní branky
 • Gate 2mm
 • Odklon průběhu uterinních arterií 0-30o od vertikální osy
 • Měření PI (index pulsatility) ze třech bezprostředně následujících podobných pulsních vln
 • Kalkulace průměrného PI (index pulsatility) obou uterinních arterií

Ukázka správného snímku zobrazujícího vyšetření uterinních arterií: