Invazivní výkony-certifikace

FMF certifikát na provádění invazivních výkonů

  • Účast na Světovém kongresu pořádaném FMF a FMF Pokročilého kurzu fetální medicíny
  • Zaslání logbooku minimálně 40 invazivních výkonů
  • Praktické přezkoušení FMF uznávaným školitelem z provádění invazivních výkonů a teoretické přezkoušení FMF školitelem ze znalostí indikací, rizik a limitací invazivních výkonů