FMF audity

FMF audit pro UZ vyšetření nuchální translucence

FMF audit na vyšetření NT je povinné provádět každých 12 měsíců a slouží ke kontrole kvality screeningu (měl by zajistit očekávanou efektivitu screeningu: přibližně 80% senzitivita při screeningu měřením NT (90% senzitivita při kombinovaném testu) a 5% falešná pozitivita).Interní kvality kontroly jsou doporučovány každý měsíc (lékař si kontroluje sám distribuci svých měření).Distribuce měření NT za dané období je automaticky generována softwarem ASTRAIA, RIZIKOVÝM MODULEM (zdarma stažitelný na www.fetalmedicine.com) apod.

Požadavky:

  • Povinný audit se zasílá každých 12 měsíců (po 12 měsících propadá bez úspěšného provedení auditu FMF licence a certifikát pro kalkulaci rizika Downova syndromu)
  • Elektronické zaslání tří snímků ze správného vyšetření NT dle FMF protokolu
  • Elektronické zaslání distribuce výsledků měření NT za posledních 12 měsíců (minimální počet provedených vyšetření je 30 / rok, při nižším počtu je nutná individuální domluva s FMF v Londýně. Audit měření NT automaticky generuje software ASTRAIA, VIEWPOINT i RIZIKOVÝ MODUL
  • Při úspěšném auditu je obnovena licence a FMF certifikát na další rok (licenci je nutno stáhnout z vlastní stránky na a vložit ji do používaného softwaru na kalkulaci rizika (ASTRAIA, RIZIKOVÝ MODUL apod.)
  • Pokud se distribuce měření NT vyskytuje mimo vyhovující rozsah, lékaři bude dle zaslaných snímků NT doporučeno, jak vylepšit techniku měření NT. Jméno lékaře bude vymazáno ze seznamu FMF certifikovaných lékařů, nicméně, bude mu zanechána možnost kalkulace rizika Downova syndromu pomocí tři měsíce platící FMF licence. Po třech měsících by měl následovat nový audit- při dobrém výsledku bude jméno znovu vloženo na do seznamu FMF certifikovaných lékařů a bude mu zaslána roční licence na kalkulaci rizika. Pokud dojde opakovaně k selhání auditu, musí lékař za účelem získání FMF certifikace a licence na vyšetření NT absolvovat praktický kurz na vyšetření NT u FMF školitele (MUDr. Frisová, Prof. Calda, MUDr. Dhaifalah), znovu projít celý internetových kurz na UZ vyšetření v 11.-14. týdnu těhotenství na a elektronicky zaslat tři správné snímky z vyšetření dle FMF protokolu.

FMF audit pro UZ vyšetření nosní kůstky, trojcípé chlopně a ductus venosus a uterinních arterií

FMF audit na vyšetření nosní kůstky, trojcípé chlopně, ductus venosus a uterinních arterií je povinné provádět každých 12 měsíců a slouží ke kontrole kvality screeningu (měl by zajistit očekávanou efektivitu screeningu: přibližně 96% senzitivita při vyšetření NT, biochemie a 2 dalších markerů Downova syndromu v 1.trimestry při 5% falešné pozitivitě).

Požadavky:

  • Povinný audit se zasílá každých 12 měsíců (po 12 měsících propadá bez úspěšného provedení auditu FMF licence a certifikát pro kalkulaci rizika Downova syndromu pomocí jednotlivých novějších prvotrimestrálních markerů, ev. licence na kalkulaci rizika preeklampsie a růstové retardace)
  • Úspěšné složení krátkého on-line testu týkajícího se hodnocení snímků zobrazujících vyšetření nosní kůstky, trojcípé chlopně a ductus venosus (při neúspěšném složení testu je možné jej opakovat po 24 hodinách)
  • Elektronické zaslání tří snímků ze správného vyšetření nosní kůstky, trojcípé chlopně, ductus venosus a uterinních arterií dle FMF protokolu
  • Při úspěšném auditu je obnovena licence a FMF certifikát na vyšetření daného markeru na další rok (licenci je nutno stáhnout z vlastní stránky na a vložit ji do používaného softwaru na kalkulaci rizika (ASTRAIA, RIZIKOVÝ MODUL apod.)
  • Pokud audit selže, jméno lékaře bude vymazáno ze seznamu FMF certifikovaných lékařů a bude mu odebrána FMF licence na kalkulaci Downova syndromu pomocí daného markeru.

FMF audit pro UZ vyšetření ve 20.-22. týdnu, Dopplerovské vyšetření, Cervikometrii a Invazivní výkony

FMF audit u těchto vyšetření neprobíhá.