Ceník výkonů pro samoplátce

 
Ceník výkonů pro samoplátce – těhotenství

ZÁKLADNÍ ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘENÍ V TĚHOTENSTVÍ
Ultrazvukové vyšetření v 6.- 10. týdnu & 1 fotografie CZK 500,00
Screening vrozených vad plodu prvním, druhém a třetím trimestru & 2 fotografie CZK 1 600,00
SPECIÁLNÍ ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘENÍ
Genetický ultrazvuk včetně fetální echokardiografie & 2 fotografie CZK 1 600,00
Fetální echokardiografie CZK 600,00
Dopplerovské vyšetření při poruše růstu plodu CZK 700,00
Ultrazvukový screening předčasného porodu CZK 500,00
Samostatné určení pohlaví na žádost pacientky CZK 500,00
3D/4D UZ vyšetření & 3 fotografie & DVD (obsahuje i kontrolu morfologie a anatomie plodu) CZK 2 500,00
ZLEVNĚNÉ BALÍČKY  ULTRAZVUKOVÝCH VYŠETŘENÍ
UZ vyšetření v 11.-14. týdnu & 3D/4D UZ & DVD & 3 fotografie CZK 2 200,00
Genetický ultrazvuk & fetální echokardiografie & 3D/4D UZ & DVD & 3 fotografie CZK 2 500,00
INVAZIVNÍ VYŠETŘENÍ
CVS (odběr choriových klků placenty) CZK 2 900,00
Amniocentéza (odběr plodové vody) CZK 2 100,00
NIPT test PANORAMA či HARMONY
U klientky s ultrazvukovým vyšetřením v našem centru CZK 12 000,00
Objednaný bez předchozího vyšetření v našem centru (obsahuje orientační ultrazvukové vyšetření morfologie plodu) CZK 13 500,00
KONSULTACE NÁLEZU
Konzultace nálezu pacientkou bez vyšetření v našem centru CZK 1 500,00
Konsultace nálezu a výsledků vyšetření během vyšetření v našem centru zdarma
DOPLŇKOVÁ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
(účtována u nepojištěných pacientek a při vyšetření bez žádanky od ošetřujícího gynekologa /genetika)
Biochemický screening Downova syndromu v prvním trimestru CZK 600,00
Standardní vyšetření  chromozómů ze vzorku plodové vody CZK 7 000,00
Standardní vyšetření  chromozómů z klků placenty CZK 10 000,00
Rychlé vyšetření chromozómů (Q-PCR) ze vzorku plodové vody/ klků placenty CZK 7 000,00
VYŠETŘENÍ V PRENATÁLNÍ (TĚHOTENSTKÉ) PORADNĚ
Komplexní vyšetření v prenatální poradně (ultrazvuková datace těhotenství, vystavení těhotenské průkazky, klinické vyšetření, laboratorní testy nutno uhradit zvlášť) CZK 1 500,00
Běžná kontrola v prenatální poradně (bez UZ vyšetření, případné laboratorní testy nutno hradit zvlášť) CZK 500,00
Běžná kontrola v prenatální poradně včetně orientačního UZ vyšetření (případné laboratorní testy nutno hradit zvlášť) CZK 1 000,00
ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY
Zpráva z vyšetření v angličtině (včetně češtiny) CZK 200,00
Příplatek za tisk fotografie navíc CZK 50,00
DVD záznam vyšetření CZK 200,00
Zpětné vystavení obrazové dokumentace z vyšetření na CD-DVD (osobní vyzvednutí, případně platba za zaslání) CZK 1 500,00
Potvrzení o způsobilosti pro leteckou přepravu včetně vyšetření CZK 600,00
VYŠETŘENÍ MIMO ORDINAČNÍ DOBU NA ŽÁDOST PACIENTKY
Příplatek za vyšetření mimo ordinační hodiny na žádost pacientky (po dohodě) CZK 1 000,00

Poznámky:
1) Vícečetná těhotenství – Pro nutnost vyšetření více plodů je u ultrazvukových vyšetření a invazivních výkonů účtován příplatek 50%.
2) Invazivní výkony – hrazení ze zdravotního pojištění – U pojištěných pacientek je možno při rizikové anamnéze nebo abnormálním výsledku ultrazvuku  zařídit genetickou konsultaci ve spolupracujících zařízeních v Praze, ev. Benešově u Prahy (dle bydliště pacientky). Při této konsultaci budou v případě indikace invazivního výkonu (amniocentéza/CVS) genetikem  vystaveny žádanky na analýzu vzorku plodové vody/klků placenty (analýza bude hrazena pojišťovnou)

 
Ceník výkonů pro samoplátce – gynekologie

GYNEKOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ
Preventivní gynekologické vyšetření (včetně ultrazvuku a odběru cytologie) CZK 1 200,00
Kontrolní gynekologické vyšetření (včetně ultrazvuku, bez odběru cytologie) CZK 1 000,00
Gynekologické ultrazvukové vyšetření CZK 500,00
Odběr cytologie do tekutého média LBC metodou CZK 700,00
Odběr stěru na vyšetření chlamydiové infekce CZK 1 500,00
Odběr kultivace sekretu z pochvy CZK 700,00
APLIKACE NITRODĚLOŽNÍHO KONTRACEPČNÍHO TĚLÍSKA
Hormonální tělísko Mirena (včetně tělíska, jeho zavedení, kontroly uložení ultrazvukem a poučení) CZK 7 000,00
Zavedení nitroděložního tělíska & kontrola jeho uložení ultrazvukem & poučení CZK 2 200,00
DALŠÍ SLUŽBY
Konzultace pro neregistrované pacientky CZK 1 000,00
Aplikace injekce (HPV vakcinace, vyvolání menses) CZK 150,00
Odsun menstruace z nemedicínských důvodů včetně poučení a vystavení receptu CZK 400,00
VYŠETŘENÍ MIMO ORDINAČNÍ DOBU NA ŽÁDOST PACIENTKY
Příplatek za vyšetření mimo ordinační hodiny na žádost pacientky (po dohodě) CZK 1 000,00
Zpráva z vyšetření v angličtině (včetně češtiny) CZK 200,00
ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY
Vystavení receptu CZK 200,00
Výpis ze zdravotní dokumentace CZK 300,00
Vystavení žádosti o umělé přerušení těhotenství (včetně ultrazvuku a gynekologického vyš.) CZK 1 200,00