Objednejte se na konzultaci

Objednat

O nás

Naše centrum klade velký důraz na kvalitu poskytované péče nejen po stránce odborné a přístrojové, ale i komunikační. Zastáváme názor, že každá žena by měla být vždy srozumitelně seznámena s výsledkem vyšetření. V případě abnormálního nálezu je jí nalezená abnormalita detailně popsána a vysvětlena. Zároveň jsou s ní prodiskutovány různé možnosti řešení. Dokonalá znalost problému usnadní klientkám rozhodnutí, které z navrhovaných řešení je pro ně nejlepší. Jejich rozhodnutí námi bude plně podporováno a respektováno.

Cílem centra je péče o zdraví žen ve všech obdobích jejich života spolu s bezproblémovým průběhem případného těhotenství a narozením zdravého dítěte.

Důležitá je pro nás spokojenost a plná informovanost klientek a budoucích rodičů.

Avada Macbook Image

Novinky